​Wegwijs in mantelzorg: welke financiële ondersteuning bestaat er?

Mantelzorg voor beginners: wat is mantelzorg? Welke financiële ondersteuning bestaat er binnen de Vlaamse Sociale Bescherming? 

​Wegwijs in mantelzorg: welke financiële ondersteuning bestaat er?

Gaat door op 29 oktober 2021

Heb jij of de zorgbehoevende recht op een premie of zorgbudget? Hoe en bij wie vraag je die aan en wat zijn de voorwaarden? Wat is het mantelzorgstatuut en welke voorwaarden zijn er om zo’n attest te krijgen? We sluiten af met tips over hoe je als mantelzorger je grenzen bewaakt en bij welke diensten je terecht kan.

Inschrijven voor deze activiteit