Aanbod voor jonge mantelzorgers bij CM Limburg

Vanuit de dienst maatschappelijk werk van CM Limburg staan we elke dag klaar voor mensen die met zorg geconfronteerd worden. Ook jongeren staan soms al heel vroeg in voor de zorg van een ziek familielid, buur of kennis. Dit kan een impact hebben op hun eigen leven.  

We willen jonge mantelzorgers tussen 18 en 25 jaar een laagdrempelig aanbod doen. Om dicht bij hun leefwereld te blijven en de toegankelijkheid te vergroten, kozen we voor vier gratis online bijeenkomsten die als reeks of afzonderlijk gevolgd kunnen worden. 

4 gratis online sessies - steeds van 19u30 tot 21u30. Inschrijven via hier

19 april '22:  de verantwoordelijkheden in de zorgsituatie

26 april '22: de omgeving en de invloed die daarvan uitgaat

10 mei '22: het vergroten van persoonlijke veerkracht

17 mei '22: het uitbouwen van een eigen leven in de zorgcontact en wie hen daarbij kan helpen