Over het project

Wat is 'De MantelzorgHub'?

Een project van !DROPS met ondersteuning van Kom op tegen Kanker en Leader Westhoek

Het sociaal innovatiebureau !DROPS ontving financiering en ondersteuning van Kom op tegen Kanker en Leader Westhoek voor het pilootproject rond mantelzorg ‘InTouch’ in Brugge, Veurne en Koksijde. Op basis van Human-Centered Design (HCD) werd gefocust op de noden en behoeften van mantelzorgers. HCD is een creatieve manier om problemen op te lossen en uitdagingen aan te pakken in de samenleving. Tijdens dit proces werd de doelgroep centraal geplaatst in het ontwerp. Het proces resulteerde in ‘De MantelzorgHub’, een overkoepelend concept ter ondersteuning van mantelzorgers, steden, gemeenten en lokale zorgactoren, dat bestaat uit een maandelijks ‘Mantelzorgcafé’, een opleidingsaanbod vanuit de ‘Mantelzorgacademie’ en ‘De MantelzorgHub Online’ als digitaal platform aangeboden via deze website.

‘De MantelzorgHub’ biedt antwoorden op volgende uitdagingen en bezorgdheden van mantelzorgers:

  • Ontspanning: 'me-time' en eigen interesses nastreven
  • Netwerk: lotgenotencontact, waardering van mantelzorgers, respijtzorg, online buurten
  • Informatieverstrekking: administratieve en financiële ondersteuning, psychologische hulp
  • Ervaringsuitwisseling: leren van elkaar ter versterking van de zorgzamen

Wij richten ons nu op andere Vlaamse steden en gemeenten die zich willen engageren om het MantelzorgHubconcept te implementeren en op deze manier hun werking ter ondersteuning van mantelzorgers te starten of verder uit te bouwen. !DROPS biedt begeleiding bij de opstart in samenspraak met een gemeentelijke trekker en lokale zorgorganisaties. We hopen dat de MantelzorgHubs de draaischijven kunnen vormen waar alle ondersteuningsinitiatieven voor mantelzorgers bijeenkomen om zo een zo breed mogelijk aanbod aan te bieden.

Vragen of interesse over De MantelzorgHub? Mail dan naar sven@idrops.be

Vragen over dit project?

Dit project kwam tot stand door !DROPS met de steun van Kom op tegen Kanker en Leader Westhoek.

Contacteer !DROPS: Sven Jacobs / 0479.772088  / sven@idrops.be / www.idrops.org

contact