Aanvraagformulier mantelzorgpremie

Wanneer kom je in aanmerking voor een mantelzorgpremie van Stad Roeselare? 

De zorgbehoevende persoon:

  • Heeft recht op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (uitbetaald door de zorgkas/ziekenfonds). (https://www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-zwaar-zorgbehoevenden)
  • Is minstens 18 jaar.
  • Is gedomicilieerd in Roeselare.
  • Woont in een thuisomgeving. Dit wil zeggen dat je in je eigen huis woont, maar je kan ook in de woning van jouw mantelzorger wonen. Kortverblijf, een opname in het ziekenhuis, naar een dagcentrum gaan, .. telt mee als een thuisomgeving.  

De mantelzorger:

  • helpt vrijwillig en krijgt hiervoor geen andere vergoeding.
  • Is minstens 18 jaar.
  • Moet niet in Roeselare wonen.
  • heeft geen recht op het Zorgbudget voor Zwaar Zorgbehoevenden.

Voor meer informatie en om de mantelzorgpremie aan te vragen kan je hier terecht: https://welzijnswijzer.roeselare.be/premie-voor-mantelzorgers