Aanvraagformulier mantelzorgpremie

Wanneer kom je in aanmerking voor een mantelzorgpremie van Stad Roeselare? 

De zorgbehoevende persoon:

  • Heeft recht op de tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg in kader van de Vlaamse zorgverzekering (via het ziekenfonds).
  • Is minstens 21 jaar en niet verlengd minderjarig.
  • Is gedomicilieerd in Roeselare.
  • Woont in een thuisomgeving. Dit wil zeggen dat je in je eigen huis woont, maar je kan ook in de woning van jouw mantelzorger wonen. Kortverblijf, een opname in het ziekenhuis, naar een dagcentrum gaan, .. wordt ook gezien als een thuisomgeving.  

De mantelzorger:

  • Werkt vrijwillig. Dit wil zeggen dat je geen enkele andere vergoeding krijgt voor de zorg die je aanbiedt.
  • Is minstens 18 jaar.
  • Biedt de mantelzorg aan in de eigen woning of in de woning van de zorgbehoevende persoon.
  • Moet niet in Roeselare wonen.  

Je hebt geen recht op de gemeentelijke mantelzorgpremie als de zorgbehoevende persoon permanent (dag en nacht) in een residentiële instelling blijft zoals een woonzorgcentrum, psychiatrisch ziekenhuis, een instelling voor personen met een handicap.