CAR De Hert Vzw

In ons Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) kunnen kinderen met ontwikkelingsproblemen en hun ouders terecht voor gespecialiseerd diagnostisch onderzoek en een onderbouwde behandeling. 

Zowel de onderzoeken als de behandeling gebeuren ambulant, wat betekent dat de revalidant niet in het centrum verblijft maar na elke interventie terug naar huis gaat.

Onze werking is multidisciplinair, wat inhoudt dat er meerdere disciplines betrokken zijn bij het onderzoek en behandeling.

Regelmatig netwerkoverleg draagt bij tot het welslagen van de revalidatie.

Ons team bestaat uit: kinderneuroloog, kinderpsychiater, psychologen, orthopedagoge, psychologisch assistente, maatschappelijk assistente, ergotherapeuten, kinesisten en logopedisten.

Contact:

053 60 67 10

info@cardehert.be