Dienst Aangepast Vervoer

Voor wie?

De Dienst Aangepast Vervoer kan voor inwoners van Hoogstraten ingeschakeld worden voor zij die minder mobiel zijn of waarbij het gebruik van openbaar vervoer onmogelijk voor is. 

Wat?

Om op deze dienst beroep te doen is uw inkomen lager dan tweemaal het leefloon. Dit wordt aan de hand van een sociaal onderzoek nagekeken. 

Bewoner van het WZC Stede Akkers alsook gebruikers van Centrum Dagverzorging Stede Akkers worden van dit  inkomensonderzoek vrijgesteld. 

Bij Wie?

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Onthaal Stede Akkers 

Jaak Aertslaan 2 

2320 Hoogstraten 

03 340 16 00 

Vervoer.ocmw@hoogstraten.be