Gezelschapsdienst Gezinsbond

Gezinnen met een inwonende oudere, een ziek of gehandicapt familielid kunnen bij de Gezinsbond een beroep doen op de Gezelschapsdienst. Een plaatselijke coördinator bemiddelt tussen zorgvuldig geselecteerde vrijwilligers en gezinnen die gezelschap wensen voor hun familielid. Graag met ouderen en zieken omgaan is een basishouding van de vrijwilligers. Ze nemen een aantal kleine zorgtaken op zich zoals begeleiding bij het in en uit bed stappen of  toezicht bij inname van medicatie. Ze helpen bij maaltijden, zorgen voor assistentie bij toiletgebruik, of vergezellen tijdens wandelingen of korte uitstapjes.   Contacteer tijdig de gezelschapscoördinator in jouw buurt. De coördinator zorgt voor een vrijwilliger en stelt de begeleider voor aan jouw gezin. Het is dus belangrijk aan de coördinator alle noodzakelijke informatie te bezorgen.

Meer info? Dienst sociaal cultureel werk - Gezelschapsdienst

gezelschapsdienst@gezinsbond.be of 02-507.89.66