Huisarts

De huisarts kan heel wat betekenen voor een mantelzorger. Enerzijds voor de mantelzorger zelf, in functie van een goede zelfzorg en anderzijds voor de zorg van de persoon waarvoor de mantelzorger zorgt. De huisarts volgt niet enkel de fysieke gezondheid van zijn of haar patiënten op maar ook de mentale gezondheid. 

Wat kan je zoal bespreken met je huisarts? 

- Je draagkracht of het vermijden van overbelasting 

- Mogelijkheden mbt levenseinde 

- Gesprek opstarten over inschrijving in WZC, opstart dagopvang, thuiszorg, enz

- ... alles waar je je zorgen over maakt 

De huisarts is gebonden aan beroepsgeheim en kan daardoor perfect als een vertrouwenspersoon fungeren. 

Heb je nood aan een huisarts in het weekend, op feestdagen of na de sluitingsuren? Bel 1733 of surf naar www.huisartsenwachtposten.be. Heb je een beperking, ben je te ziek, bedlegerig of bejaard? Dan kan je om een huisbezoek door een arts vragen. Ben je doof of slechthorend, sms dan je naam en telefoonnummer naar 8665.