Hulp in huis: Gezinszorg

Voor wie? 

Je hebt tijdelijk of wat langer hulp nodig om zelfstandig en comfortabel thuis te wonen. Dan kan je rekenen op onze dienst van Gezinszorg. Een verzorgende begeleidt je tijdens activiteiten en verplaatsingen als huishoudelijke taken. 

Wat? 

Een verzorgende neemt bepaalde zorgtaken over van familieleden of mantelzorgers. Jij als persoon verdient namelijk de beste zorgen. 

Samen met je familie/mantelzorger bekijken we de zorgtaken, waar kunnen we jullie in ondersteunen. Dit met als doel zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam thuis te blijven wonen. 

Welke zorgen bieden we aan? 

Hulp bij verzorging:

baden, haren wassen, in en uit bed helpen, begeleiding naar toilet... 

Psychosociale ondersteuning:

Samen boodschappen doen, hulp bieden bij administratie, samen activiteiten doen (krant lezen, spel spelen...), tijd maken voor een babbel... 

Huishoudelijk werk:

koken, wassen, strijken, bed opmaken en verschonen, vuilzakken buiten zetten... 

Praktisch 

Een dienst gezinszorg komt langs op de dagen en tijdstippen die voor jou het beste uitkomen. Je hebt hierbij een ruime keuzemogelijkheid in: overdag/ avond, dit in de week of avond, alsook op feestdagen. 

De tarieven zijn vastgelegd door de Vlaamse overheid. Door het voorleggen van de juiste documenten kan de verantwoordelijke bij een huisbezoek een correcte bijdrage per uur meedelen. 

Bij Wie? 

Thuiszorg Kempen: Hoogstraten:

     - https://www.hoogstraten.be/lev...

Ferm: 

    -  https://www.samenferm.be/diens...

Familiehulp: 

    - https://www.familiehulp.be/ons...

Beter Thuis:

    - https://www.witgelekruis.be/th... 

I-mens: 

    - https://www.i-mens.be/ons-aanb... 

Hulp bij het aanvragen? 

De mantelzorgcoach biedt ondersteuning bij het aanvragen van de zorg op maat. 

Joke Van Leeuwenborgh 

Jaak Aertslaan 7 

03 340 16 00 

thuisdiensten@hoogstraten.be