Info en adviesloket Sint-Idesbald

Een begeleider geeft je advies, informatie en ondersteuning.

• Voor kinderen, jongeren, familiale en professionele context:
Heb je vragen over de handicap of vermoeden van een handicap van je kind? Heb je
opvoedingsvragen? Heb je administratieve vragen (verhoogde kinderbijslag,
schooltoelage, vragen over niet-rechtstreeks toegankelijke hulp…), ...?
• Voor volwassenen:
Heb je een vraag over je administratie, sociale voordelen, je persoonsvolgend
budget, de aanvraagprocedure, rechtstreeks toegankelijke hulp, … ?

Wanneer?
Het info en adviesloket is op volgende momenten open:
• Dinsdag: 13u30-18u30 (voor volwassenen)
• Woensdag: 10u-12u (kinderen, jongeren, familiale en professionele context)
• Donderdag: 9u-12u (voor volwassenen)
• Vrijdag: 10u-12u (kinderen, jongeren, familiale en professionele context)
Waar?
Mandeldreef 1, 8800 Roeselare
Hoe?
Op afspraak:
Je kunt een afspraak maken op www.sintidesbald.org
of telefonisch op het nummer 051/ 24 26 94

Jouw bijdrage:
• Eerste informatie en adviesgesprek: gratis
• Eén begeleidingsgesprek: 5 euro (cash te betalen)
• Meerdere gesprekken (ondersteuningsvraag): 5,23 euro (per sessie, via facturatie -
deze prijs wordt jaarlijks geïndexeerd)