Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

oor een inkomensvervangende tegemoetkoming moet je minstens  21 jaar zijn. Je kan de tegemoetkoming aanvragen vanaf je 20e verjaardag. Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. (uitzonderingen zijn mogelijk) 

Het maximumbedrag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is in eerste instantie afhankelijk van je gezinscategorie. Of je dan ook recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van je huishouden. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.