Integratietegemoetkoming personen met een handicap

m recht te hebben op een integratietegemoetkoming moet je minstens 7 punten behalen op de schaal van "zelfredzaamheid", m.a.w. de invloed van je handicap op je dagelijkse leven. Het maximumbedrag voor de integratietegemoetkoming (IT) is in eerste instantie afhankelijk van je graad van zelfredzaamheid.