Mantelzorgverlof

Afhankelijk van in welke sector je werkt, kan je recht hebben op verschillende vormen van verlof om te zorgen voor iemand. Elk type verlof heeft zijn eigen voorwaarden en aanvraagprocedures.

Meer info vind je op de website: https://steunpuntmantelzorg.be/heb-ik-recht-op-verlof-als-mantelzorger/