Op welke premies heeft de mantelzorger of de zorgbehoevende recht?

Sedert kort zijn de namen van de premies veranderd. Vroeger sprak men van 'premie van de Vlaamse zorgverzekering', nu: 'zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden' - Vlaamse sociale bescherming. De 'tegemoetkoming hulp aan bejaarden' heet nu 'Zorgbudget voor ouderen met zorgnood' - Vlaamse sociale bescherming.