Pallion

De deskundigen brengen huisbezoeken in de vertrouwde omgeving van patiënten (thuis, het woonzorgcentrum waar ze verblijven, ...) en hebben aandacht voor zowel de lichamelijke als de emotionele beleving die het ziek-zijn met zich meebrengt. Daarnaast maken ze de patiënt en zijn/haar familie ook wegwijs in de praktische noden. Ze geven advies betreffende financiële en sociale hulpmiddelen, zoals het palliatief verlof en andere tegemoetkomingen waar ze recht op hebben. Kortom, ze zijn er zeker ook voor de mantelzorgers. Telefonisch bereikbaar op werkdagen : 011 81 94 74.