Personen met een beperking

Voor wie?

Personen met een beperking en hun mantelzorgers 

Wat?

Info bij VAPH-aangelegenheden, Inkomsten FOD Sociale Zekerheid, Sociale en fiscale voordelen, hulpmiddelen, ondersteunende diensten, extra hulpverlening… aan de hand van infosessies, nieuwsbrieven, telefonisch of online contact.

Bij wie?

Het Eepos: nele.blanckaert@het-eepos.behttps://heteepos.weebly.com