Personen met een beperking

Voor wie?

Personen met een beperking en hun mantelzorgers 

Wat?

Info bij VAPH-aangelegenheden

Inkomsten FOD Sociale Zekerheid

Sociale en fiscale voordelen

Hulpmiddelen

Ondersteunende diensten

Extra hulpverlening

Dagcentra

aan de hand van infosessies, nieuwsbrieven, telefonisch of online contact.

Bij wie?

Het Eepos: nele.blanckaert@het-eepos.be