Revalidatie

Revalidatiecentrum Kempen 

Bij Revalidatie wordt gewerkt aan herstel of het weer valide worden na een ongeval, een ziekte of een operatie zodat de patiënt zo goed mogelijk kan functioneren.

Wat?

Verkennen van de hulpvraag en doorverwijzing. Psycho-educatie over de gevolgen van het letsel. 

Er worden ook infomomenten georganiseerd voor mantelzorgers rond onder andere: CVA, Parkinson...

Bij wie?

revalidatiecentrumgeel@ziekenhuisgeel.be