Sig Vormingsdienst

Sig is een vormingsdienst, gevestigd in Gijzegem-Aalst. Er worden veel vormingen gegeven voor professionelen en breed publiek. Daarnaast is er ook een docudienst met volgende uitleenbare boeken rond mantelzorg:

* Als eten moeilijker wordt… Kookgids zorgzaam koken – Meersman, Yves (2015)

* Altijd opnieuw afscheid nemen: houvast bij dementie en mantelzorg – Stroobants, Erik (2007)

* Dementie onze zorg – de Ru, Elena & Lazet, Elane (2018)

* Familiehulp: Stap in voor een rondleiding – Familiehulp (2005)

* Gekkenwerk – Vanlaere, Linus & Burggraeve, Roger (2013)

* Jaarboek ergotherapie 2012 – Vlaams Ergotherapieverbond vzw

* Klein geluk voor de mantelzorgers – Grijpma, Maria & Jager, Inge (2018)

* De kracht van een kind met een niet-aangeborenhersenletsel: holistische benadering en systematisch werken volgens de    Tzolkin van kinderen met NAH – Hamelink, Ursula (2015)

* Uit het dagboek van een Onbestorven Weduwe – van Swieten, Jet (2018)

* Zicht op mantelzorg: gespreksleidraad voor de behoefteanalyse bij mantelzorgers van thuiswonende ouderen – De Koker,    Benedicte & De Vos, Lieve (2013)

* Zorg binnen handbereik: Personenalarmering voor ouderen – Wouters, Liesbeth & Meulemans, Herman & Stoffelen, Dirk      & Huypens, Jos (2001)

Meer informatie kan je vinden op www.sig-net.be