Sociaal Pedagogische toelage - aanvraagformulier

De kinderen met een handicap mogen de leeftijd van 22 jaar niet bereikt hebben in het jaar van de aanvraag.

De toelage wordt éénmaal per jaar toegekend.

  • Kinderen met een handicap of verlengd minderjarigen die altijd thuis worden verzorgd, krijgen 125 euro.
  • Kinderen die naar school gaan en/of in een instelling zijn opgenomen, krijgen 75 euro.
  • Verlengd minderjarigen die naar een dagcentrum gaan en/of in een instelling zijn opgenomen en wekelijks naar huis gaan, krijgen 75 euro.