Technisch advies woningaanpassing

Zo lang mogelijk in je vertrouwde huis of appartement blijven wonen: daar tekent iedereen voor. Maar soms veranderen je woonnoden. Door ziekte, invaliditeit, ouderdom... Op zo’n moment is het niet makkelijk om je woning nog snel aan je nieuwe situatie aan te passen. En moet je misschien tegen je zin verhuizen. Wacht daarom best niet tot de nood het hoogst is. Kleine ingrepen of aanpassingen aan je interieur volstaan soms al om je woning toekomstgericht in te richten. Ook voor grotere werken is het belangrijk om je goed te laten begeleiden.