Verhoogde kinderbijslag

Sommige gezinnen hebben extra ondersteuning nodig. Wanneer een kindje langdurig ziek is bijvoorbeeld, of wanneer het door zijn persoonlijkheid meer begeleiding vraagt. Het Groeipakket voorziet dan in extra steun om de zorg financieel draaglijker te maken.

Of jij in aanmerking komt, wordt getoetst aan de hand van 3 pijlers:

  1. de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de beperking, aandoening of ziekte van je kind;
  2. de invloed op het dagelijkse leven van je kind, bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit en leervermogen;
  3. de invloed op je gezin, zoals medische behandeling en noodzakelijke verplaatsingen.

De evaluerende arts van Kind en Gezin kent aan elke pijler punten toe. Je kind heeft recht op een toeslag vanaf 4 punten in pijler 1 of vanaf 6 punten in de 3 pijlers samen.

Daarnaast zijn er ook bijkomende tegemoetkomingen voorzien wanneer je recht hebt op verhoogde kinderbijslag. Deze bijkomende tegemoetkomingen kan je terugvinden in het document in bijlage.