Wat is euthanasie?

Door de euthanasiewet wordt een levensbeëindiging op verzoek wettelijk aanvaard wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan is zoals de patiënt moet wilsbekwaam en bij bewustzijn zijn; zich in een medisch uitzichtloze toestand bevinden; aanhoudend en ondraaglijk fysiek en/of psychisch lijden, dit lijden is het gevolg van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.