Wat is Kortverblijf?

Voor Wie? 

Ouderen met een zorgnood, diens familie en mantelzorger. 

Personen vanaf 65 jaar kunnen terecht in het Centrum voor Kortverblijf. 

Wat?

Het OCMW heeft een erkenning voor 4 plaatsen kortverblijf. Het centrum voor kortverblijf biedt gedurende een bepaalde periode opvang en verzorging aan zorgbehoevende ouderen. Dit kan om allerlei redenen zijn:

  • vakantie van familieleden of mantelzorgers die dagelijks voor hen zorgen
  • hospitalisatie van de partner die de zorg op zich neemt
  • revalidatie na een operatie of een val
  • een tijdelijk stijgende zorgnood die niet door de thuiszorg kan opgevangen worden
  • ......

U kan gebruik maken van kortverblijf voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen of uitzonderlijk maximaal 90 dagen per jaar.

Door gebruik te kunnen maken van een kortverblijf, bestaat de mogelijkheid om nadien terug naar de huiselijke omgeving te keren.

Bij Wie? 

Wens je graag meer informatie dan kan je terecht bij het Team Woonzorg:

Jaak Aertslaan 2 

2320 Hoogstraten 

03 340 16 00 

Teamwoonzorg@hoogstraten.be