Zorgbudget

Wie een zorgbudget krijgt, mag het vrij besteden. Dat geeft mensen de vrijheid om te kiezen welke zorg en hulp ze ermee willen betalen om een zo normaal en aangenaam mogelijk leven te leiden.

Er zijn 3 soorten zorgbudgetten:

  • Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden: Vroeger heette dit "de zorgverzekering". Het is een zorgbudget van 130 euro/maand voor mensen die veel zorg nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of mensen van alle leeftijden die thuis veel (eventueel professionele) ondersteuning nodig hebben.

  • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood: Vroeger heette dat de “tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden”. Het is een zorgbudget voor 65'+ers met een zorgnood. Hoeveel dit budget bedraagt, hangt af van het inkomen en van de zorgzwaarte van die oudere persoon. Het is maximaal 606 euro/maand.

  • Zorgbudget voor mensen met een handicap: Dit wordt ook wel "het basisondersteuningsbudget" genoemd. Het is een zorgbudget van 300 euro/maand voor zowel kinderen als volwassenen met een mentale of fysieke beperking die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze krijgen het automatisch en hoeven het niet aan te vragen.