Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget bedraagt maximaal 583 euro per maand, afhankelijk van hoeveel zorg iemand nodig heeft en zijn (gezins)inkomen. Je vraagt het online aan. 

Laat je helpen door je zorgkas, ziekenfonds, gemeente of OCMW.

Het budget kan veranderen als je inkomen of gezondheid verandert. Het is belangrijk om deze wijziging te melden. 

Alle informatie vind je terug op http://www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood