Online infosessie: Combinatie van mantelzorg en werk

19u30 tot 21u

Heel wat mantelzorgers combineren hun zorgtaken met een job. Een evenwichtsoefening die niet altijd gemakkelijk is. In deze sessie geven we praktische handvaten om de combinatie haalbaar te maken, en daarbij ook tijd voor jezelf te vinden.


Online infosessie: Combinatie van mantelzorg en werk

Gaat door op 10 december 2020

We gaan in op verlofsystemen waar je een beroep op kan doen, zoals het nieuwe mantelzorgverlof en het verlof voor medische bijstand. We geven tips om het gesprek met je leidinggevende aan te gaan. Doorheen de sessie is er ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Inschrijven voor deze activiteit