Online vorming

Dementie, een tipje van de sluier gelicht

Online vorming

Gaat door op 14 april 2021

Gratis. Inschrijving verplicht via www.samana.be/onlinevorming 

Na inschrijving ontvang je een link tot deelname.

Uur: van 14 tot 16 uur

Inschrijven voor deze activiteit