Seksualiteit en chronische ziekte

Online sessies voor mantelzorgers rond seksualiteit en chronische ziekte

Seksualiteit en chronische ziekte

Gaat door op 11 december 2020

Tijdens dit online vormingsmoment kom jij meer te weten over seksualiteit bij chronische ziekte. Hoe een chronische ziekte een effect kan hebben op seksualiteit? Hoe je hier mee kan omgaan? Tijdens de vorming wordt er op een positieve, vertrouwelijke en veilige manier gepraat rondom seksualiteit. Er is ook steeds de ruimte om vragen te stellen. Dit alles kan op een zeer anonieme en veilige manier! Je kan deze online vorming anoniem meevolgen.

Na inschrijving ontvang je een link om deel te nemen aan de sessie.

Inschrijven voor deze activiteit