Dag van de Mantelzorg 2020

De Mantelfluisteraar - Brugge

Dag van de Mantelzorg 2020

Geplaatst op 16 juni 2020 door Sven Jacobs

Beste mantelzorger,

De voorbije maanden waren hectisch. De coronacrisis zorgde voor maatregelen zoals quarantaine, het sluiten van dagcentra, het niet kunnen bezoeken van familie in voorzieningen of woon- en zorgcentra, … Ondertussen ging het leven door. Heel wat mensen stonden in de bres om alles zo goed mogelijk op te vangen zoals logistieke medewerkers, zorgverleners en nog vele anderen. Zij verdienen alle lof. Een groep die niet altijd op de voorgrond kwam maar essentieel zijn de mantelzorgers. Met de netwerkorganisaties van het mantelzorgcafé  Brugge vragen wij naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg om deze groep nu en in de toekomst niet te vergeten. Graag brengen wij je op de hoogte van enkele acties.

Er is de actie ‘Geef mantelzorgers een signaal, een lint of wens voor de brug van verbinding’.

Op het pleintje van het Astridpark aan de Heilige Magdalenakerk in Brugge bouwden de zee- en landsscouts van Sint-Leo een ‘Brug van Verbinding’. Zij deden dit op vraag van de netwerkorganisaties van het mantelzorgcafé. Met deze symbolische ‘brug van verbinding’ vragen de organisatoren waardering en erkenning voor het vele werk van mantelzorgers. Burgers, verenigingen en groepen kunnen hun sympathie uitdrukken door een lint of een wens voor mantelzorgers aan de brug te hangen. Omwille van Corona veiligheidsredenen wordt gevraagd om het lint of de boodschap met touw van thuis mee te brengen en aan de brug te bevestigen. Het is een teken van verbinding en een oproep om deze groep niet te vergeten. De brug blijft daar staan van 18 tot en met 25 juni.