Privacy

Privacy verklaring

!DROPS verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998), inzake de bescherming van het privéleven te respecteren aangaande de behandeling en verwerking van persoonsgegevens (de 'privacywet').

Deze wet verstaat onder “persoonsgegevens" iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

In de zelftest wordt u gevraagd een aantal demografische gegevens in te vullen. De gegevens worden anoniem verwerkt en enkel gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en om het instrument te optimaliseren.

De antwoorden op deze zelftest worden eveneens bewaard voor onderzoeksdoeleinden. Op geen enkele manier geven deze data de mogelijkheid een persoon te herkennen. Bovengenoemde gegevens worden twee jaar bewaard. Deze gegevens kunnen echter te allen tijde worden ingezien en indien nodig aangepast. U kunt hiervoor contact opnemen met sven@idrops.be.

Op deze website worden cookies gebruikt om uw online ervaringen te verbeteren en om meer te weten te komen over de manier waarop deze website werkt. Aan de hand van cookies krijgen we informatie over het aantal bezoeken aan de website, de datum en tijd van de bezoeken, de websites waarnaar wordt doorgeklikt, enzovoort. Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en het is dus niet mogelijk een persoon te identificeren aan de hand van zijn cookie-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van de website te verbeteren. Deze gegevens worden 2 jaar bewaard. Indien u geen cookie wenst, kan u deze via uw browser weigeren.