Assistentiewoningen

Assistentiewoningen zijn de opvolgers van serviceflats en andere woonvormen met dienstverlening. Ze zorgen ervoor dat mensen niet hoeven te verhuizen naar een woonzorgcentrum zolang ze nog zelfstandig kunnen wonen.

Voor wie?

65-plussers

Wat?

Info over het wonen in assistentiewoningen en de mogelijk hulp die er kan gegeven worden bij het minder zelfredzaam worden van de bewoner. Daarnaast kan zorgoverleg opgestart worden om te kijken wat er verder kan gedaan worden om de bewoner zo lang mogelijk in de assistentiewoning te laten wonen.

Waar?

Zorgbedrijf Vlaanderen: Ter Werft

https://www.zorgbedrijfvlaanderen.be/assistentiewoningen/ter-werft

klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be of 03 431 31 32

Astor vzw: Klein Veldekens

https://kleinveldekens.info/

cdv51.1@astorvzw.be of 0477 81 06 33

Home Laarsveld

https://www.armonea.be/nl/voorzieningen/laarsveld/voorstelling

laarsveld@armonea.be of 014 59 00 51

WZC O.L.Vrouw

https://www.onze-lieve-vrouw.be/

info@onze-lieve-vrouw.be of 014 71 19 00