Dagopvang

Verschillende centra bieden ook dagopvang, ter ondersteuning van thuiszorg.

Afhankelijk van de doelgroep kan je bij onderstaande centra terecht.

Voor ouderen

Noah Geel - dagverzorging bij Familiehulp

herentals@familiehulp.be of 014 28 32 20

https://www.familiehulp.be/ons-aanbod/ik-wil-zorg-voor-mijzelf-een-ander/dagverzorging-noah

Huis Perrekes vzw (dementie)

perrekes@skynet.be of 014 86 83 43

https://perrekes.be/home/

Voor volwassenen met een handicap

Het Eepos - Dag- en nachtondersteuning regio Geel en Laakdal

Woonondersteuning  aan huis

Begeleid Werken

Info en ondersteuning wat betreft persoonsvolgende financiering (VAPH)

Info en/of doorverwijzing wat betreft inkomsten FOD Sociale Zekerheid, sociale en fiscale voordelen, aanvraag hulpmiddelen,…

nele.blanckaert@het-eepos.be of 014 56 79 44 

https://heteepos.weebly.com/

MPI Oosterlo (voor volwassenen en kinderen met een beperking)

info@mpi-oosterlo.be of 014 86 11 40

https://www.mpi-oosterlo.be/

Voor psychisch kwetsbare mensen

Dagbesteding OPZ Geel

- voor volwassenen: dac.depas@opzgeel.be

- voor ouderen: dacstatie@opzgeel.be

https://www.opzgeel.be/nl/zorgaanbod/dagbesteding/dagactiviteitencentra