Dementievriendelijke Stad Geel

Geel werkt al enkele jaren aan een dementievriendelijk beleid.

Zo werden er in 2019 twee nieuwe initiatieven opgestart, op maat van mensen met dementie en hun omgeving:

- rondleidingen in het Gasthuismuseum: https://www.gasthuismuseumgeel.be/dementievriendelijk-museum-GHM

- Herinneringskoffer: https://www.gasthuismuseumgeel.be/dementievriendelijk-museum-GHM

De deskundige senioren 

  • is een aanspreekpunt voor alle Geelse senioren
  • is een informatiebron voor seniorenzaken
  • vervult een brugfunctie tussen beleid en senioren
  • ontwikkelt en volgt mee de uitvoering van het seniorenbeleid op samen met de Geelse seniorenraad
  • zorgt voor inhoudelijke ondersteuning van de Geelse Seniorenraad
  • werkt samen met dienstencentrum Luysterbos
  • werkt samen met zorg- en dienstverlenende organisaties in het aanbod naar ouderen toe
  • werkt initiatieven of projecten uit met betrekking tot senioren

https://www.geel.be/seniorenconsulente