Het Mantelzorgcafé

Het Mantelzorgcafé is dé ontmoetingsplaats voor mantelzorgers, jong of oud en van alle mogelijke achtergronden. Iedereen die kort- of langdurig zorgt voor een zorgbehoevende of dit ooit gedaan heeft, is welkom tijdens de Mantelzorgcafés. Want iedere mantelzorger verdient erkenning voor de belangrijke rol die zij spelen binnen onze maatschappij!


In Geel gaat het Mantelzorgcafé elke laatste vrijdag van de maand door in lokaal dienstencentrum Luysterbos.

Ontdek de agenda: https://www.mantelzorghub.be/cafes/het-momentje/kalender