Residentiële opname

Wanneer thuis wonen niet langer mogelijk is, zijn er verschillende mogelijkheden.

Afhankelijk van de doelgroep kan je bij onderstaande centra terecht. (Voor WZC is er een apart overzicht)

Voor volwassenen met een handicap

Het Eepos - Dag- en nachtondersteuning regio Geel en Laakdal

Woonondersteuning  aan huis

Begeleid Werken

Info en ondersteuning wat betreft persoonsvolgende financiering (VAPH)

Info en/of doorverwijzing wat betreft inkomsten FOD Sociale Zekerheid, sociale en fiscale voordelen, aanvraag hulpmiddelen,…

nele.blanckaert@het-eepos.be of 014 56 79 44 

https://heteepos.weebly.com/

MPI Oosterlo (voor volwassenen en kinderen met een beperking)

info@mpi-oosterlo.be of 014 86 11 40

https://www.mpi-oosterlo.be/

OPZ Geel voor psychisch kwetsbare mensen

https://www.opzgeel.be/