mantelzorgcafé: palliatieve zorg

door Nathalie Vanaeken van Pallion vzw

mantelzorgcafé: palliatieve zorg

Gaat door op 14 maart 2023

Mantelzorgers van personen met een chronische en levensbedreigende ziekte staan vaak voor een complexe en intensieve zorgtaak. Het is belangrijk dat ze tijdig de nodige hulp en ondersteuning vragen. Pallion vzw is een gespecialiseerde dienst voor ondersteuning in de palliatieve zorg. Zij zorgen er, samen met de vertrouwde zorgverleners, voor dat de kwaliteit van leven (en sterven) voor de patiënt en zijn naasten zo goed mogelijk is; liefst in hun eigen vertrouwde omgeving.

Inschrijven: voor 7 maart 2023 via inschrijvingen@hogevijf.be of 011 88 84 84. 

Locatie: Campus Banneux, Hadewychlaan 74 , 3500 Hasselt  (gratis parking )

Aanvang: 13u30