Kalender Hasselt

Binnenkort

 • 13
  JUN
  Praatcafé dementie - 13 juni 19u30

  Theatermonoloog: "Mistig Land"

  Spreker: Stefaan Daems

  Locatie: Lokaal Dienstencentrum Campus Banneux Hadewychlaan 74, 3500 Hasselt

  Voor meer info en inschrijvingen kan je terecht op 011 88 84 84 - inschrijvingen@hogevijf.be

Afgelopen

 • 16
  MEI
  Eerste hulp bij zorgplanning

  Op een interactieve manier kom je alles te weten over zorgplanning. We behandelen ook onderwerpen als zorgvolmacht, bewindvoering en wilsverklaringen. 

  We bieden een antwoord op vragen als 'Wat is zorgplanning?' 'Wanneer is dit nodig?' 

  We staan stil bij de zorgbeleving door na te denken wat jij belangrijk vindt in de zorg. 

  Spreker : Liliana Nikolova van mantelzorgvereniging COPONCHO

  Locatie: Lokaal Dienstencentrum Stadspark, Casterstraat 77, 3500 Hasselt om 19u - 21u

  Inschrijven voor 11/05/2023. Mail naar inschrijvingen@hogevijf.be of bel naar 011/88 84 84.

 • 11
  MEI
  Rondreizend Hasselts praatcafé dementie 11 mei 2023 - 20u

  Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie.

  Spreker: Dr. Jan Stulens, Coördinerend en raadgevend arts, WZC Gaerveld Locatie: WZC Gaerveld Runkstersteenweg 212 3500 Hasselt

  Voor meer info en inschrijvingen kan je terecht op 011 88 84 84 - inschrijvingen@hogevijf.be

 • 11
  APR
  Praatcafé Dementie : Nachtelijke onrust bij dementie

  Door professor Chantal Van Audenhove

  Aanvang om 19u30

  Locatie: Lokaal Dienstencentrum Campus Banneux, Hadewychlaan 74, 3500 Hasselt

  Inschrijven is verplicht : mail naar inschrijvingen@hogevijf.be of bel naar 011 88 84 84

 • 14
  MAR
  mantelzorgcafé: palliatieve zorg

  door Nathalie Vanaeken van Pallion vzw

  Mantelzorgers van personen met een chronische en levensbedreigende ziekte staan vaak voor een complexe en intensieve zorgtaak. Het is belangrijk dat ze tijdig de nodige hulp en ondersteuning vragen. Pallion vzw is een gespecialiseerde dienst voor ondersteuning in de palliatieve zorg. Zij zorgen er, samen met de vertrouwde zorgverleners, voor dat de kwaliteit van leven (en sterven) voor de patiënt en zijn naasten zo goed mogelijk is; liefst in hun eigen vertrouwde omgeving.

  Inschrijven: voor 7 maart 2023 via inschrijvingen@hogevijf.be of 011 88 84 84. 

  Locatie: Campus Banneux, Hadewychlaan 74 , 3500 Hasselt  (gratis parking )

  Aanvang: 13u30

 • 14
  MAR
  Rondreizend Hasselts praatcafé dementie

  'Niet-pluisgevoel en beginnen dementie: Hoe ga je ermee om?' door spreker Laurine Ven (ECD Contact).

  Start om 18u30

  Locatie: Welzijnscampus Salvator - Ekkelgaarden 17 - Hasselt 

  Inschrijven via 011 88 84 84 - inschrijvingen@hogevijf.be

 • 14
  FEB
  Praatcafé dementie

  'Veranderend gedrag bij dementie' door Chantal Grauwels (Expert dementie HOGEVIJF).


  We zien vaak dat het gedrag van personen met dementie op verschillende manieren kan veranderen. Sommigen worden onrustig, anderen lusteloos en nog anderen worden gemakkelijker boos en achterdochtig of willen vaker knuffelen. Wat verstaan we onder 'veranderend gedrag' ? Waar komt het vandaan ? En hoe kunnen we hier als mantelzorger beter mee omgaan ? Tijdens dit praatcafé willen we hier graag bij stilstaan en onderling ervaringen, tips en tricks uitwisselen. 

  Lokaal Dienstencentrum HOGEVIJF campus Banneux - Hadewychlaan 74 - Hasselt -  19u30

  Inschrijven via 011 88 84 84 - inschrijvingen@hogevijf.be