Kalender Hasselt

Binnenkort

 • 01
  FEB
  Praatcafé dementie

  Dementievriendelijk Hasselt

  Tijdens deze interactieve avond geven de leden van het projectteam ‘Dementievriendelijk Hasselt' antwoorden op ' Wat verstaan we onder de term ‘dementievriendelijk’?' , 'Waarom werken we aan een dementievriendelijke stad Hasselt en welke doelen streven we na ?' en 'Op welke manier kunnen jullie als mantelzorgers en ervaringsdeskundigen, al dan niet woonachtig in Hasselt, ons hierbij helpen en inspireren ?' . 

  Dit praatcafé dementie gaat door op dinsdag 1 februari 2022 om 19u30. Lokaal Dienstencentrum Campus Banneux, Hadewychlaan 74 te Hasselt. Inschrijven is verplicht en dit vóór 27 januari.

  Inschrijven kan: per e-mail: inschrijvingen@hogevijf.be of telefonisch via 011 88 84 84.

 • 08
  FEB
  Mantelzorgcafé: Vroegtijdige zorgplanning

  Gastspreker Monique De Raeve - projectmedewerker bij de Christelijke Mutualiteit - neemt je mee doorheen de info over vroegtijdige zorgplanning.

  Dagelijks maken wij plannen: voor ons eten, ons werk, een doktersbezoek, een uitstap, enz... . Maak jij ook plannen voor 'later', mocht je ernstig ziek worden of een zwaar ongeval krijgen? Vroegtijdige zorgplanning gaat over jouw wensen, jouw zorgen als je zelf afhankelijk wordt van anderen.

  Inschrijven (gratis) vóór 3 februari via 011 23 90 00 of via de website.

  Waar: Lokaal Dienstencentrum campus Banneux - Hadewychlaan 74 - Hasselt    Wanneer: 13u30 tot 16u00

 • 19
  APR
  Mantelzorgcafé: Thuiszorgwinkel GOED

  Bezoek aan de thuiszorgwinkel GOED te Hasselt.

  Verdere info volgt.

  Waar: Thuiszorgwinkel GOED - G. Roppesingel 75 - 3500 Hasselt

 • 14
  JUN
  Mantelzorgcafé: Online raadplegen patiëntendossier

  Online raadplegen van het patiëntendossier door de mantelzorgvereniging Liever Thuis LM. 

  Verdere info volgt.

  Waar: Lokaal Dienstencentrum campus Banneux - Hadewychlaan 74 - Hasselt

Afgelopen

 • 18
  NOV
  DIGITALE X-avond Mantelzorgvriendelijk Hasselt

  Deze x-avond vormt het sluitstuk van een participatief traject dat we onder begeleiding van IDROPS zijn aangegaan om de Mantelzorghub te installeren. Graag informeren we jullie over het afgelegde traject. Maar belangrijker: we hebben jullie nodig om na te denken over de uitdagingen die er liggen voor mantelzorg én vooral op welke manier we die uitdagingen kunnen aanpakken. Het doorlopen traject en de input van deze avond zullen het actiegericht mantelzorgplan vormen dat we tussen 2022 en 2025 trachten waar te maken!

  PRAKTISCH:

  DIGITAAL - Inloggen via ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/82410898445 

  Donderdagavond 18-11-2021 van 19h tot 21h  

  de website: www.hasseltzorgstad.be 

  per mail: zorgstad@hasselt.be (gelieve te vermelden met hoeveel personen je zal komen; voor- en achternaam + keuzevolgorde van gesprekstafels; keuze 1 is eerste voorkeur, keuze 4 is laatste voorkeur).

  | Gespreksthema Kennis en informatie 

  Op welke manier kunnen we kennis rond mantelzorg verbreden? Hoe kunnen stakeholders op de hoogte blijven van elkaars aanbod? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorgers kwalitatief geïnformeerd worden over alles dat hen aanbelangt en zodat ze weten waar ze hiervoor terecht kunnen?

  | Gespreksthema Versterking en signalisatie  

  Hoe kunnen we het taboe dat bestaat rond mantelzorg doorbreken? Op welke manier kunnen we mantelzorgers versterken? Hoe kunnen we de samenwerking tussen de stad, stakeholders en het ziekenhuis bevorderen in functie van goede doorverwijzing van de mantelzorger die op zoek is naar bijkomende ondersteuning bij een toename van de zorgzwaarte? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de noden van mantelzorgers effectief beantwoord worden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de problemen waar mantelzorgers op botsen, het risico op overbelasting en de specifieke ondersteuningsnoden tijdig gesignaleerd worden?

  | Gespreksthema Verbinding  

  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorgers contacten opbouwen met elkaar, met vrijwilligers, met de buurt en met professionele diensten? Hoe kunnen we mantelzorgers beter doorverwijzen naar de mantelzorgcafés? Op welke manier kunnen we mantelzorgers verbinding laten leggen met elkaar en bestaande praatgroepen? Hoe kunnen we een gezamenlijke dag van de mantelzorg organiseren in Hasselt?

  | Gespreksthema Waardering en erkenning  

  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorgers zich meer gewaardeerd voelen voor de taken die ze opnemen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorg op een lokaal niveau nog meer onder de aandacht komt zodat meer inwoners zich als mantelzorger herkennen en zodat de mantelzorgers het gevoel krijgen dat hun zorg gewaardeerd wordt?

 • 02
  NOV
  Praatcafé Dementie

  Onderwerp voor dit praatcafé dementie: 'Het lelijke eendje' Over vertrouwen, schuldgevoel, ...  De uiteenzetting wordt gegeven door Katja Van Goethem: Freelance ECD Memo. Inschrijven is verplicht vóór 28 oktober 2021 via onderstaande knop of telefonisch op 011 88 84 84.

  Het praatcafé is een ontmoetingsmoment voor personen met dementie, hun familieleden en mantelzorgers. Een gastdeskundige stelt een bepaald thema rond dementie voor. Telkens staat een ander onderwerp centraal. Nadien kan je, samen met de gastdeskundige en de andere aanwezigen/lotgenoten van gedachten wisselen of ervaringen uitwisselen. Er wordt ook informatie gegeven over de verschillende hulp- en zorgmogelijkheden waarop je in je zorgsituatie thuis of in het woonzorgcentrum beroep kan doen. Het praatcafé gaat door in een gemoedelijke en ongedwongen sfeer.

  Inschrijven is verplicht vóór 28 oktober via onderstaande knop of telefonisch op 011 88 84 84.

  2 november 2021 - 19u30 - Lokaal dienstencentrum Campus Banneux, Hadewychlaan 74 te Hasselt.

 • 26
  OKT
  Kerngroep mantelzorg

  Wil je het mantelzorgcafé mee vorm geven? Of heb je ideeën voor het mantelzorgbeleid van de stad Hasselt? 

  Kom dan naar de kerngroep. We starten om 13u30 in LDC Campus Banneux, Hadewychlaan 74 te Hasselt. We eindigen om 15u30. Gelieve in te schrijven door te mailen naar mantelzorg@hasselt.be. 

 • 12
  OKT
  Opening mantelzorgcafé: De Hazelmantel

  Kom naar de feestelijke opening van het mantelzorgcafé en leer andere mantelzorgers kennen.

  Heb je een vraag of een suggestie om het mantelzorgbeleid verder vorm te geven? Of wil je gewoon andere mantelzorgers ontmoeten? Kom dan op 12 oktober naar de opening van het eerste mantelzorgcafé.

  Wat staat er op het programma?

  13u30: verwelkoming

  14u00: infosessie ‘wegwijs in mantelzorg’ Wat is mantelzorg? Welke financiële ondersteuning bestaat er binnen de Vlaamse Sociale Bescherming? Heb jij of de zorgbehoevende recht op een premie of zorgbudget? Hoe en bij wie vraag je die aan en wat zijn de voorwaarden? Wat is het mantelzorgstatuut en welke voorwaarden zijn er om zo’n attest te krijgen? We sluiten af met tips over hoe je als mantelzorger je grenzen bewaakt en bij welke diensten je terecht kan.

  15u00: Het hoe en het wat van de Mantelzorghub

  15u30: Pauze met een drankje

  16u00: Opening van het mantelzorgcafé door de schepen en brainstormsessie

  Locatie: Lokaal dienstencentrum Banneux, Hadewychlaan 74, 3500 Hasselt

  Inschrijven of vragen over mantelzorg? Mail naar mantelzorg@hasselt.be.