Mantelzorgcafé: Waar draaglast en veerkracht elkaar ontmoeten

Gastspreker: Erna Claes - dr. in de psychologie.

Mantelzorgcafé: Waar draaglast en veerkracht elkaar ontmoeten

Gaat door op 13 september 2022

Mantelzorg kan je als een zware last ervaren maar tegelijkertijd is het een situatie waarin je veerkracht ontwikkelt. Tijdens deze infosessie gaan we in op jouw rol als mantelzorger en welke veerkracht-versterkende factoren er zijn om moeilijke omstandigheden het hoofd te bieden. We gaan na wat je zelf, en samen met andere mantelzorgers en professionele zorgverleners, kan doen om je veerkracht op peil te houden.

Waar: Lokaal Dienstencentrum campus Stadspark- Casterstraat 77 - Hasselt Wanneer: 13.09.2022 om 19u30 tot 21u30 Inschrijven: kan t.e.m. 08.09.2022 op 011 88 84 84 of www.hasselt.be/mantelzorghub