Opening mantelzorgcafé: De Hazelmantel

Kom naar de feestelijke opening van het mantelzorgcafé en leer andere mantelzorgers kennen.

Opening mantelzorgcafé: De Hazelmantel

Gaat door op 12 oktober 2021

Heb je een vraag of een suggestie om het mantelzorgbeleid verder vorm te geven? Of wil je gewoon andere mantelzorgers ontmoeten? Kom dan op 12 oktober naar de opening van het eerste mantelzorgcafé.

Wat staat er op het programma?

13u30: verwelkoming

14u00: infosessie ‘wegwijs in mantelzorg’ Wat is mantelzorg? Welke financiële ondersteuning bestaat er binnen de Vlaamse Sociale Bescherming? Heb jij of de zorgbehoevende recht op een premie of zorgbudget? Hoe en bij wie vraag je die aan en wat zijn de voorwaarden? Wat is het mantelzorgstatuut en welke voorwaarden zijn er om zo’n attest te krijgen? We sluiten af met tips over hoe je als mantelzorger je grenzen bewaakt en bij welke diensten je terecht kan.

15u00: Het hoe en het wat van de Mantelzorghub

15u30: Pauze met een drankje

16u00: Opening van het mantelzorgcafé door de schepen en brainstormsessie

Locatie: Lokaal dienstencentrum Banneux, Hadewychlaan 74, 3500 Hasselt

Inschrijven of vragen over mantelzorg? Mail naar mantelzorg@hasselt.be.

Inschrijven voor deze activiteit