Schakelen voor ouders van jongeren met extra zorgnoden van 15 - 25 jaar

Gratis online workshop, met informatie en uitwisseling tussen ouders in de groep.

Schakelen voor ouders van jongeren met extra zorgnoden van 15 - 25 jaar

Gaat door op 11 oktober 2022

Ons kind met extra zorgnoden is op weg naar een leven als volwassene. Dat brengt heel wat uitdagingen, vragen en nieuwe zoektochten met zich mee. Het vraagt veel schakelen: sneller, trager, opnieuw, veel emoties, nieuwe verbindingen zoeken, richting bepalen, …

In het najaar van 2022 zullen er nieuwe trajecten online doorgaan: • Voormiddagreeks: dinsdag 11 en 25 oktober 2022 van 9u tot 11u30   • Avondreeks: dinsdag 25 oktober en 8 november 2022 van 19u30 tot 22u     • Avondreeks: woensdag 7 en 23 november 2022 van 19u30 tot 22u  Er is de mogelijkheid om nog een derde workshop te volgen: rond netwerkversterking. Deze workshop is mogelijk dankzij Burgers Aan Zet, en wordt georganiseerd in samenwerking met LUS vzw. Tijdens Schakelen kun je je hiervoor inschrijven. Voor je agenda hier alvast de data. Je kan kiezen op welk moment je deelneemt:

• 15 november 2022 van 19u30 tot 22u • 30 november  2022 van 19u30 tot 22u

meer info en inschrijven via magentaproject.be.