DIGITALE X-avond Mantelzorgvriendelijk Hasselt

Deze x-avond vormt het sluitstuk van een participatief traject dat we onder begeleiding van IDROPS zijn aangegaan om de Mantelzorghub te installeren. Graag informeren we jullie over het afgelegde traject. Maar belangrijker: we hebben jullie nodig om na te denken over de uitdagingen die er liggen voor mantelzorg én vooral op welke manier we die uitdagingen kunnen aanpakken. Het doorlopen traject en de input van deze avond zullen het actiegericht mantelzorgplan vormen dat we tussen 2022 en 2025 trachten waar te maken!

PRAKTISCH:

DIGITAAL - Inloggen via ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/82410898445 

Donderdagavond 18-11-2021 van 19h tot 21h  

de website: www.hasseltzorgstad.be 

per mail: zorgstad@hasselt.be (gelieve te vermelden met hoeveel personen je zal komen; voor- en achternaam + keuzevolgorde van gesprekstafels; keuze 1 is eerste voorkeur, keuze 4 is laatste voorkeur).

DIGITALE X-avond Mantelzorgvriendelijk Hasselt

Gaat door op 18 november 2021

| Gespreksthema Kennis en informatie 

Op welke manier kunnen we kennis rond mantelzorg verbreden? Hoe kunnen stakeholders op de hoogte blijven van elkaars aanbod? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorgers kwalitatief geïnformeerd worden over alles dat hen aanbelangt en zodat ze weten waar ze hiervoor terecht kunnen?

| Gespreksthema Versterking en signalisatie  

Hoe kunnen we het taboe dat bestaat rond mantelzorg doorbreken? Op welke manier kunnen we mantelzorgers versterken? Hoe kunnen we de samenwerking tussen de stad, stakeholders en het ziekenhuis bevorderen in functie van goede doorverwijzing van de mantelzorger die op zoek is naar bijkomende ondersteuning bij een toename van de zorgzwaarte? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de noden van mantelzorgers effectief beantwoord worden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de problemen waar mantelzorgers op botsen, het risico op overbelasting en de specifieke ondersteuningsnoden tijdig gesignaleerd worden?

| Gespreksthema Verbinding  

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorgers contacten opbouwen met elkaar, met vrijwilligers, met de buurt en met professionele diensten? Hoe kunnen we mantelzorgers beter doorverwijzen naar de mantelzorgcafés? Op welke manier kunnen we mantelzorgers verbinding laten leggen met elkaar en bestaande praatgroepen? Hoe kunnen we een gezamenlijke dag van de mantelzorg organiseren in Hasselt?

| Gespreksthema Waardering en erkenning  

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorgers zich meer gewaardeerd voelen voor de taken die ze opnemen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorg op een lokaal niveau nog meer onder de aandacht komt zodat meer inwoners zich als mantelzorger herkennen en zodat de mantelzorgers het gevoel krijgen dat hun zorg gewaardeerd wordt?