INFOFICHE MANTELZORG - zoektocht naar informatie

Duidelijke informatie krijgen, is belangrijk voor de mantelzorger. Vanaf het moment dat je de zorg opneemt voor

een naaste, begint meteen ook de zoektocht naar antwoorden op heel wat zorgvragen. Als mantelzorger ben je vaak niet gekend bij de instanties en moet je daarom zelf actief op zoek gaan naar de juiste informatie voor jouw situatie en deze van de persoon waarvoor je zorgt. Door het sterk versnipperde zorglandschap is het niet altijd gemakkelijk om een duidelijk overzicht te hebben van het bestaande zorgaanbod. Deze infofiche geeft een basisoverzicht van contactpunten waar je terecht kan met vragen.